Mødereferater og indkaldelser:

På denne side kan du se indkaldelser og referater fra afdelingsmøderne og referater fra bestyrelsens møder, der afholdes én gang om måneden.
AAB afd.14 | Edvards Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481