Velkommen til AAB Afdeling 14.


Afdelingen består af 245 lejemål samt 2 erhvervslejemål beliggende:
Edvard Griegs Gade 2-28
Bellmans Plads 32
Bellmansgade 34-44
Sibeliusgade 11-29

Hjemmesiden er fortrinsvis tiltænkt ejendommens beboere.
 
Vi henviser til Boligforeningen AAB´s hjemmeside 
www.aab.dk hvis du vil have yderligere informationer.
Nyheder

Nyhedsbreve vil ikke blive omdelt i samme omfang som tidligere år. I stedet vil nyheder løbende blive annonceret her.

 
ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 2024 03-05-2024

Onsdag den 24. april 2024 blev der afholdt ordinært afdelingsmøde
i selskabslokalet.

Beboere fra 35 lejligheder mødte op og der blev bl.a. gennemgået regnskab og kommende budget for vores afdeling. Derudover blev der også behandlet en række foreslag, som kom til afstemning.


Til sidst blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen.

Læs om alt dette i referatet, der findes her /Afdelingsmøder

 
Varmeregnskab 2023 13-03-2024


Der er udsendt varmeregnskab for 2023. Der er observeret fejl i "Reduktion for udsat beliggenhed" for nogen.

Spørgsmål eller bemærkninger/indsigelser til jeres eget varmeregnskab skal stilles til 
AAB Beboerøkonomi
Åbningstider for telefoniske henvendelser

Vores telefoner er åbne alle hverdage fra kl. 12.00-15.00, undtagen fredag hvor vi har åbent fra 12.00-14.00. Du kan kontakte os på tlf.: 3376 0442.
AAB bankkonto: 3001 3015110325.

E-mail: beboerokonomi@aab.dk

 
Bestyrelsens kontortid 15-05-2024

Bestyrelsen træffes derfor først næste gang 
mandag d. 6/5 2024 kl. 18:00 - 18:30.

Bemærk nyt tidspunkt!


For mere information om bestyrelsens kontortid se nederst på denne side.
 
Adgang til afdelingens økonomi 27-05-2023

Aktuelt budget og tidligere regnskaber og budgetter for afdelingen kan nu tilgændeligt.

De kan findes her

/Økonomi
 
Nyhedsbrev Efteråret 2023 15-11-2023

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet for efteråret 2023 kan nu læses her
/Nyhedsbreve


Læs fx. om de større tiltag, der blev gennemført og igangsat i for efteråret 2023.

 
Kollektiv råderet vedr. nye køkkener 10-03-2024

Afdeling 14 har nu indført kollektiv råderet vedr. nye køkkener, så der kan søges om nyt køkken, og lånet dertil tilhører lejemålet i stedet for lejeren.

Lånet er over 15 år og der er hvert år maks 10 lejligheder der kan benytte dette.

Læs mere here /Råderet


 
Udbud på rengøringsydelser 12-02-2023

I 2023 går AAB i udbud med rengøringsydelser på tværs af hele Boligforeningen AAB. 

Aftalen vil blive obligatorisk for parlamentariske afdelinger. I februar måned inviteres der på markedsdialogmøder. Ved møderne vil vi møde nogle af de leverandører, der påtænkes at give tilbud.

 
TDC NET om fiberløsninger i afdeling 14 12-02-2023

Boligforeningen AAB's organisationsbestyrelse har godkendt et samarbejde mellem AAB og TDC Net om etablering af fiberløsninger i AAB's afdelinger.

Afdelingen har ingen udgifter i forbindelse med etablering eller drift af fiberen i afdelingen.

TDC Net og administrationen arbejder på at lave en udrulningsplan, som vil blive udsendt til alle afdelinger.

 
Facaderenoveringen 14-02-2024

AAB er forsat i dialog med Københavns Kommune for at få en godkendelse af typen af vinduer til facaderenoveringen. 
Københavns Kommune har skærpet vores status som bevaringsværdig bygning. Dette giver store udfordringer med at få byggeriet godkendt og igangsat.

Februar 2024 har København kommune valgt ikke at godkende det valgte vindue til bygningen. Denne gang skyldes det, at 
vinduesrammen er placeret ca. 12 mm for langt inde fra vinduets forkant og at der er for mange udvendige hængsler på vinduet.
 
  1. Der udregnes nu en ny pris på hvad stadsarkitektens nye krav vil koste for beboerne.
      
Hjertestarter 11-01-2023

TrygFonden har tildelt afdeling 14 en hjertestarter. 

 
Hjertestarteren hænger ved kontoret på Edvard Griegs Gade 2A (Udendørs, offentligt tilgængeligt).

Vi opfordrer alle med mod på det at blive hjerteløber
https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber

 
AAB Beboer-app 11-08-2022


Beboerappen har været ude af drift, grundet it-udfordringer. Det er nu i orden, så man kan klare bestillinger af service fra appen.

 

Vaskeri Web Portal 04-05-2022

https://vasketur.dk/

På denne hjemmeside er det muligt at se om maskinerne er ledige og hvor lang tid, der er til næste ledige tur.
Navn og kode til login er tidligere sendt i brev til hver beboer fra Electrolux.

NB: Skyllemiddel skal aktivt vælges fra på de nye maskiner. Se vejledning på vaskeriet.


 
Rapporter og Referater
Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 6. maj 2024 15-05-2024

Referat fra 
Bestyrelsesmøde mandag d. 6. maj 2024 er tilgængeligt.
Dette og referater fra tidligere møder kan læses her

/bestyrelsesmøder

 
Energiperformancerapport 12-01-2024

Bygningen har modtaget resultatet af sidste års Energiperformancerapport
. Rapporten kan læses her
/Bygningen

 
Referat fra Afdelingsmøde 24. April 2024 03-05-2024

Referat fra det Ordinære Afdelingsmøde 
onsdag d. 24. april 2024 er tilgændeligt.

Referat og beretninger kan læses her

/afdelingsmøder

 
Afdelingens Økonomi 27-05-2023

Detaljerne om afdelingens økonomi offentliggøres årligt på afdelingens hjemmeside under menupunktet Bestyrelsen.

Regnskaber og budgetter kan findes her
/Økonomi

 
Ressourcerapport 05-11-2021

Bygningen har fået udarbejdet en 
Klimarapport eller "ressourcerapport" fra A4. Rapporten kan læses her
/Bygningen


 
Bestyrelsen træffes (NYT TIDSPUNKT) kl. 18:00-18:30 den første mandag i måneden. Vi træffes på ejendomskontoret, eller du kan ringe til os på telefon 3929 3481.

Selskabslokalet reserveres og bookes ved henvendelse til varmemesteren i kontortiden.

Ejendomfunktionæren træffes på kontoret/telefonisk dagligt kl. 8.00-8.30, samt fredag kl. 12.00-12.30. Telefon 3929 3481
AAB afd.14 | Edvard Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481