Indflytning.

Indflytningsrapport:

I forbindelse med din/jeres indflytning i afdelingen, vil der blive udfærdiget en indflytningsrapport af afdelingsbestyrelsen.
Rapporten vil beskrive lejemålets tilstand i henhold til den vurderingsrapport, der har ligget til grund for lejemålets istandsættelse op til indflytningen, og vil således være en overordnet gennemgang af lejemålet.
Fejl/mangler:
Indflytter kan senest 14 dage efter indflytning aflevere en fejl/mangelliste på ejendomskontoret. Denne liste skal indeholde de fejl/mangler, der måtte være observeret ved en nærmere gennemgang af lejemålet.
Listen skal herefter gennemgåes med ejendomsinspektøren - i forbindelse med dette vil der blive vurderet om de evt. fejl/mangler skal udbedres.
For at listen skal kunne bruges i forbindelse med fraflytning, skal den være signeret af ejendomsinspektøren.
Det er desuden en god idé at lave fotodokumentation af lejemålets tilstand ved indflytningen.  
AAB afd.14 | Edvards Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481