Afdelingsmøder:

Afdelingsmøder afholdes hvert år omkring i april eller maj md.
På mødet fremlægger bestyrelsen sin beretning om årets gang i afdelingen. Desuden frremlægges regnskabet for det forløbne år samt budget for det efterfølgende år. Alle 3 ting skal godkendes af de fremmødte, stemmeberettigede beboere.
Evt. fremkomne forslag til tiltag/ændringer i afdelingen, som beboerne har fremsendt senest 14 dage førend mødets afholdelse, vil blive fremlagt og begrundet af forslagsstiller og efterfølgende sat til afstemning.
Endelig afholdes der valg til bestyrelsen og repræsentantskabet. De enkelte medlemmer vælges for 2 år ad gangen: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 medlem til repræsentantskabet det ene år, og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til hhv. bestyrelsen og repræsentantskabet det næste år.

Alle, der ønsker at opstille til dette skal kort præsentere sig selv inden afstemningen.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
AAB afd.14 | Edvards Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481