Beboerklager:

Beboerklager skal altid være skriftlige, daterede og underskrevne med navn og adresse.

AAB behandler ikke anonyme klager. Klager behandles af administrationen AAB. Afdelingsbestyrelse er parlamentariske, og har dermed ingen beføjelser i forhold til klager.

Skriv til Ejendomsservice@aab.dk.
AAB afd.14 | Edvards Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481