Aktiviteter i afdelingen.
Der er mulighed for at afholde forskellige aktiviteter i afdelingen (sommerfester, fastelavn, loppemarked, julefest etc.) samt at anvende selskabslokalet til fællesaktiviter for afdelingens beboere (strikkeklub, syklub, kortspil, banko etc.), hvis nogen har lyst og tid til at indgå i dette.
Vi har desuden fået stillet et rum og et bordtennisbord til rådighed til brug for børn og voksne, men vi mangler voksne frivillige, der vil være ansvarlige for rummet.
Såfremt du/I har forslag til evt. tiltag og selv vil give en hånd med, kan du/I henvende jer til bestyrelsen i kontortiden den første onsdag i måneden.

 
AAB afd.14 | Edvards Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481