Vandskade

Vandskade skal meldes til AAB Ejendomsservice & Fraflytning, tlf 3376 0455, e-mail Ejendomsservice@aab.dk. Træffetid mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9-11, torsdag kl. 13-15.

Du kan også kontakte afdelingens ejendomsfunktionær. Træffetid dagligt kl. 8-8:30, samt fredag kl. 12-12:30, tlf 3929 3481. 

Ved
 akut oversvømmelse, sprunget vandrør, stoppet toilet etc. udenfor ovennævte tider kontaktes SSG Døgnvagt. Tlf. 7021 0370

Såfremt lejer selv rekvirerer VVS, kloakfirma eller øvrige håndværkere uden forudgående aftale med AAB Ejendomsservice & Fraflytning, påhviler udgifterne til dette lejer selv.

Skader på bygningsdele (vægge, lofter, gulve) dækkes af afdelingen.

Skader på indbo (gælder også opmagasinerede effekter på loft og i kælder) meldes til lejers egen indboforsikring.

AAB afd.14 | Edvards Griegs Gade 2A | 2100 København Ø | Tlf.: 39293481